Regeneracja tylnej belki w samochodach Peugeot i Citroen, tylna belka Peugeot 206 oraz tylna belka.

Tysiące naprawianych belek MIESIĘCZNIE! Zadzwoń

Strona g?wna || regeneracja tylnej belki Tylna belka Regeneracja a belka u?ywana lub zamiennik

Regeneracja a belka u?ywana lub zamiennik

Regeneracja lub zakup belki po regeneracji, a zakup belki u?ywanej?

Tylna belka po profesjonalnej regeneracji w naszej firmie jest elementem w 100% pewnym co do jako?ci i stanu, belka ma zamontowane nowe oryginalne elementy tworz?ce u?o?yskowanie tylnej belki (czopy i ?o?yska), sprawdzone i ewentualnie wymienione tuleje met-gum poprzecznicy, sprawdzone dr??ki skr?tne, kalibrowane gwinty (bezproblemowy monta? osprz?tu belki) elementy belki jaki sama tylna belka jest sprawdzona pod k?tem geometrii.

Ca?o?? potwierdzona jest pisemn? gwarancj?.

  Zakup belki u?ywanej wi??e si? z kilkoma niebezpiecze?stwami:
 • ryzyko zakupu tylnej belki skrzywionej, skrzywienie tylnej belki cz?sto nawet do?? du?e nie jest widoczne go?ym okiem
 • ryzyko zakupu belki z uszkodzonym u?o?yskowaniem, niemo?liwe do stwierdzenia bez rozebrania belki, mo?e nie by? ?adnych luzw, a ?o?yska b?d? zardzewia?e i po krtkim czasie zaczn? piszcze? i si? zaciera?, nara?one s? na to szczeglnie belki le??ce d?ugi czas nieu?ywane, zdemontowane np. na szrotach.
 • ryzyko zakupu belki nie od danego modelu, r?norodno?? rodzajw i typw belek jest tak du?a, ?e odpowiednie dobranie belki do modelu auta wymaga du?ej wiedzy i do?wiadczenia, szczeglnie je?eli auto jest wyposa?one w uk?ad ABS Oczywi?cie, ?e nie wszystkie belki u?ywane nie nadaj? si? do dalszej eksploatacji, ale aby trafi? na dobr? trzeba mie? du?o szcz??cia, kupuj?c u nas masz pewno?? i gwarancj?.

Z czego wynikaj? opinie, ?e lepiej kupi? u?ywana belk? ni? regenerowan??

Profesjonalna regeneracja tylnej belki wymaga ogromnego do?wiadczenia, specjalistycznego oprzyrz?dowania i wyposa?enia, stosowania takich technologii naprawy, ktre zapewniaj? przywrcenie belki do fabrycznego stanu.

Zdarza si?, ?e mechanicy, czy firmy sam? wymian? ?o?ysk (bez wymiany czopw belki, bez regeneracji gniazd ?o?ysk) nazywaj? regeneracj? belki, a trwa?o?? i jako?? belki po takiej pseudo regeneracji jest bardzo s?aba. Ca?kiem drastycznym przyk?adem jest nawiercenie belki, wt?oczenie do ?rodka zu?ytej belki smaru, lub oleju i nazwanie tego regeneracj?. Stosowanie do naprawy kiepskiej jako?ci cz??ci, regeneracje czopw przez napawanie, ktre nie spe?nia wymaga? twardo?ci. To i jeszcze kilka innych czynnikw powoduje, ?e powstaje opinia, ?e regeneracja belki nie jest skuteczna i lepiej kupi? u?ywan? belk?.

Regeneracja, a zakup belki zamiennika.

W sprzeda?y dost?pne s? nowe kompletne tylne belki do niektrych modeli Peugeot Citroen w bardzo konkurencyjnej cenie w stosunku do zakupu nowej w ASO. S? to zamienniki produkowane przez niezale?nych producentw cz??ci samochodowych, parametrami zbli?one s? do orygina?u, niestety s?abym punktem ich s? dr??ki skr?tne. Dr??ek skr?tny jest elementem no?nym auta i musi by? wykonany z odpowiedniej stali spr??ynowej i o odpowiednich w?a?ciwo?ciach.

Oryginalne dr??ki tylnych belek s? bardzo trwa?e i nie trac? swoich parametrw nawet w kilkunastoletnich pojazdach, niestety dr??ki skr?tne w belkach zamiennikach s? s?abej jako?ci i w drastycznych przypadkach, przy znacznym obci??aniu auta odkszta?caj? si? i auto obni?a si? ju? po kilku miesi?cach eksploatacji.

Nasze tylne belki

Najpopularniejsze regenerowane tylne belki na wymianę:
- tylna belka Peugeot 206
- tylna belka Citroen Xsara
- tylna belka Peugeot 306
- tylna belka Citroen Berlingo
- tylna belka Peugeot Partner
- tylna belka Renault Kangoo

Dojazd

Znaleziono nas na hasła:

 • zardzewiala belka skretna
 • belka zardzewiala cougar
 • Czy do camry 1992r mozna dobrac zamiennik tylnej belki?
 • ryzyko jazdy ze skrzywion? belk?
 • jak dobrac dr??ek skretny berlingo
 • belka regenerowana czy u?ywana
 • uzywana belka skretna do kangoo
 • belka peugot smarowanie
 • berlingo jak nasmarowac tylna belke
 • smarowanie belki skr?tnej peugeot 206
 • kupowanie u?ywanej belki 206
 • belka skr?tna uzywana
 • belka uzywana
 • czy sa zamienniki belki skretnej
 • zardzewia?a belka 126p
 • belka tylna citroen berlingo
 • uzywana belka skretna
 • peugeot 206 tylna belka smarowanie
 • tylna belka smarowana
 • uzywane belka tylnie citroen berlingo