Regeneracja tylnej belki w samochodach Peugeot i Citroen, tylna belka Peugeot 206 oraz tylna belka.

Tysiące naprawianych belek MIESIĘCZNIE! Zadzwoń

Strona g?wna || regeneracja tylnej belki Tylna belka O regeneracji tylnej belki w Peugeot i Citroen

O regeneracji tylnej belki w Peugeot i Citroen

Co to jest regeneracja naprawa tylnej belki?

Regeneracja tylnej belki w Peugeot i Citroen to nic innego jak wymiana cz??ci, ktre uleg?y uszkodzeniu na nowe (czopy, ?o?yska, uszczelniacze ,tuleje met-gum poprzecznicy), oraz regeneracja, lub wymiana na regenerowane innych uszkodzonych elementw.

Nale?y to podkre?li?, ze do naprawy s? u?ywane nowe, oryginalne cz??ci o nominalnych wymiarach, a wszystkie elementy tylnej belki wracaj? do stanu fabrycznego, dlaczego to jest wa?ne, dlatego ?e niejednokrotnie w regeneracji innych podzespo?w u?ywane s? niefabryczne dorabiane, nad wymiarowe cz??ci, a sama regeneracja wykonywana jest przez firmy nie maj?ce ani sprz?tu , ani do?wiadczenia, wwczas podzespo?y niby po regeneracji nie maj? odpowiedniej trwa?o?ci, co psuje oglny pogl?d na regeneracj?, jako tak?. My stosujemy technologi?, ktra gwarantuje wysok? jako?? belek - np. tylna belka Peugeot 206.

Tylna belka Peugeot Citroen jak ka?de inne zawieszenie podlega zu?yciu, nie ma zawiesze? nie zu?ywaj?cych si?. Specyficzna konstrukcja tylnej belki Peugeot Citroen stawia przed wykonuj?cym napraw? mechanikiem szczeglne wymagania odno?nie umiej?tno?ci, wiedzy i do?wiadczenia oraz dok?adno?ci monta?u. Najmniejsze b??dy i niedoci?gni?cia pope?nione podczas naprawy powoduj?, ?e tylna belka ma drastycznie obni?on? trwa?o??.

Oczywist? spraw? podczas naprawy belki jest wymiana na nowe czopw belki i ?o?ysk z uszczelniaczami, ale nie tylko to jest istot? naprawy belki.

Cz?sto pomijane z braku wiedzy lub mo?liwo?ci naprawy s? uszkodzenia gniazd ?o?ysk (trzeba wiedzie? , ?e ju? nadmierna korozja gniazd osadzenie ?o?yska powoduje, ?e po wprasowaniu ?o?yska w takie nie zregenerowane gniazdo powstaj? nieszczelno?ci) , osadze? mocowa? dr??kw stabilizatora, samych mocowa? i dr??kw stabilizatora, a to ma ogromny wp?yw na trwa?o?? naprawy. Dlaczego tak si? dzieje? Ot? nowe czopy i ?o?yska belki s? dost?pne jako cz??ci zamienne i nie s? stosunkowo drogie, ale ju? uszkodzone elementy tylnej belki gdzie osadzone s? ?o?yska (wahacze, rury) znacznie podnosz? koszt naprawy w przypadku ch?ci ich wymiany na nowe.

Nasza firma posiada sprz?t dzi?ki, ktremu wykonujemy regeneracj? tych elementw przywracaj?c im stan fabryczny i nominalne parametry. A taka regeneracja jest znacznie ta?sza ni? zakup nowych np. wahaczy.

Regeneracja tylnej belki Peugeot 206 na podno?niku Regeneracja tylnej belki Peugeot 206 na podno?niku Regeneracja tylnej belki Peugeot 206 na podno?niku Regeneracja tylnej belki Peugeot 206 na podno?niku Zu?ycie tylnej belki Peugoet 206 Zu?ycie tylnej belki Peugoet 206 Wahacz tylnej belki Peugeot 206 po naprawie Wahacz tylnej belki Peugeot 206 po naprawie Tokarka i tylna belka Tokarka i tylna belka Tokarka i tylna belka Tokarka i tylna belka Partner tylna belka gniazdo Partner tylna belka gniazdo Partner tylna belka gniazdo Partner tylna belka gniazdo Kilka tylnych belek na stole Kilka tylnych belek na stole

Dlaczego regeneracja, lub tylna belka po regeneracji kosztuje 4 x mniej ni? nowa?

Tylna belka zbudowana jest z wielu elementw, z ktrych tylko kilka podlega bezpo?redniemu zu?yciu , reszta zachowuje swoje w?a?ciwo?ci techniczne przez ca?y okres u?ytkowania tylnej belki i i nie ma potrzeby ich wymiany, a koszty ich produkcji jako nowe elementy s? znaczne dlatego, nowa tylna belka jest tak droga.

Taka jest korzy?? z regeneracji, ?e wymienia si? tylko to co jest uszkodzone i si? zu?ywa ,a pozosta?e elementy belki s? jedynie zabrudzone, ewentualnie powierzchniowo pokryte korozj?. Wyczyszczenie tych elementw, ewentualnie malowanie jest znacznie ta?sze, ni? produkcja nowych.

Zasada powy?sza dotyczy nie tylko tylnej belki Peugeot Citroen, ale wielu innych elementw wsp?czesnych pojazdw, ktre z powodzenie poddawane s? procesowi regeneracji i odzyskuj? swoje pierwotne w?a?ciwo?ci techniczne znacznie ni?szym kosztem ni? produkcja nowych.

Czy wszystkie belki, lub ich elementy zawsze mo?na zregenerowa??

Tak, zapewniamy ka?dego klienta, ?e oboj?tnie w jakim stanie tylna belka by nie by?a, my j? naprawimy.Posiadamy na stanie du?e ilo?ci belek przeznaczonych na rozbirk? na cz??ci, w razie sytuacji gdy, ktre? elementy belki s? tak uszkodzone, ?e nie daje si? ich przywrci? do stanu fabrycznego w ?aden sposb. Chodzi g?wnie o dwie sytuacje, gdy tylna belka jest skrzywiona i druga sytuacja , gdy rura tylnej belki typu Xsara ZX 306 ma uszkodzone osadzenie ?o?yska wewn?trznego, wwczas takie elementy s? z?omowane i zast?powane innymi sprawnymi.

Rura tylnej belki Xsara Zx 306 jest elementem cienko?ciennym i regenerowa? mo?na tylko osadzenie ?o?yska igie?kowego wi?kszego w jarzmie rury. Osadzenia wewn?trz rury nie da si? zregenerowa? i w przypadku jego uszkodzenia rura jest z?omowana. Na takie przypadki jeste?my przygotowani skupuj?c tylne belki z przeznaczeniem do rozbirki na cz??ci.

Nasze tylne belki

Najpopularniejsze regenerowane tylne belki na wymianę:
- tylna belka Peugeot 206
- tylna belka Citroen Xsara
- tylna belka Peugeot 306
- tylna belka Citroen Berlingo
- tylna belka Peugeot Partner
- tylna belka Renault Kangoo

Dojazd

Znaleziono nas na hasła:

 • wymiana czopu tylnej belki
 • peugeot 306 jak samemu wyjac tylna belke
 • jak wyj?? trzpie? z belki tylnej
 • lozysko belka xsara
 • co si? stanie jak nie wymienie belki w citroenie
 • jak wyjac tylna belke partner
 • jak ustawic belke peugeot 306
 • peugeot 206 wymiana sworznia tylnej belki
 • sworze? tylnej belki peugeot 106
 • wymiana czopa belki peugeot 206
 • naprawa belki citroenceny napraw samochodow
 • nowa rura belki 206
 • wyj?cie belki tylnej peugeot 106
 • jak wyglada przekroj tylnej belki z lozyskami,uszczelniaczami-w peugeocie306
 • ?o?yska tylnej belki 206
 • tylna belka peugeot 206 nowa
 • jak wymienic czop na belce peugeot 206
 • belka tylna peugeot 206 nowa
 • wymiana czopow i lozysk tylnej belki
 • dlaczego wymienia si? tyln? belk? w peugeot partner