Regeneracja tylnej belki w samochodach Peugeot i Citroen, tylna belka Peugeot 206 oraz tylna belka.

Tysiące naprawianych belek MIESIĘCZNIE! Zadzwoń

Strona g?wna || regeneracja tylnej belki Tylna belka

Tylna belka, regeneracja, naprawa, budowa, uszkodzenia w Peugeot i Citroen

Tylna belka skr?tna jest elementem zawieszenia w samochodach marek Peugeot, Citroen czy Renault. Na poni?szych stronach prezentujemy najwa?niejsze zagadnienia dotycz?ce belek, m. in.: budowa, uszkodzenia, naprawa, wady oraz zalety stosowania u?ywanych belek czy nowych zamiennikw.

Budowa tylnej belki Peugeot i Citroen

Jak zbudowana jest tylna belka Peugeot Citroen?

W najwi?kszym skrcie tylna belka Peugeot Citroen zbudowana jest z poprzecznicy (poprzecznie w stosunku do osi pojazdu ustawiona sztywna o? belki) wahaczy wzd?u?nych u?o?yskowanych zestawem ?o?ysk igie?kowych, oraz zespo?em 2 lub 3 dr??kw skr?tnych resoruj?co stabilizuj?cych.
Cechy powy?sze s? wsplne dla zawieszenie tego typu, ale w szczeg?ach i budowie zawieszenia r?ni? si? mi?dzy modelami do?? znacznie.

Więcej: Budowa tylnej belki Peugeot i Citroen

 

Uszkodzenia tylnej belki Peugeot i Citroen

Jak mo?e by? uszkodzona tylna belka Peugeot Citroen?

1. Tylna belka uszkodzona eksploatacyjne (normalne zu?ycie u?o?yskowania tylnej belki)
Objawy:

 • pocz?tkowo uszkodzenie przebiega bezobjawowo, wilgo? gromadz?ca si? wewn?trz tylnej belki powoduje korozj? jej elementw (?o?yska igie?kowe oraz czopy, ktre s? bezpo?redni? bie?ni? ?o?ysk)
 • pojawia si? popiskiwanie, a nast?pnie g?o?ne piszczenie, trzeszczenie i trzaskanie zatartych, skorodowanych ?o?ysk tylnej belki
 • po etapie piszczenia i po wytarciu elementw powstaj? luzy, ktre skutkuj? pochyleniem k? gr? do ?rodka auta /--\ z obcieraniem o wewn?trzn? p?aszczyzn? nadkola w??cznie, oraz pojawiaj? si? stuki. (na tym etapie belka traci geometri? w zakresie pochylenia tylnych k?)
  Stopniowo nast?puje owalizacja otworu osadzenia ?o?yska igie?kowego tylnej belki w wahaczu, lub rurze belki, wwczas zachodzi konieczno?? skomplikowanej regeneracji tego osadzenia, a w niektrych modelach np. Xsara, ZX, P 306 nast?puje zatarcie si? (zapieczenie) tylnej belki i auto traci amortyzacj?.

Więcej: Uszkodzenia tylnej belki Peugeot i Citroen

 

Sposoby naprawy tylnej belki w Peugeot i Citroen

Jak mo?na naprawi? tyln? belk? korzystaj?c z naszych us?ug?

1. Podstawowa i preferowan? form? naprawy tylnej belki jest naprawa u nas na poczekaniu (ok 1,5-2 godz) po wcze?niejszym umwieniu si? telefonicznym. Na uzgodniony wcze?niej dzie? i godzin? przyje?d?asz autem do naszego warsztatu na stanowisko, a wtedy w ci?gu ok 1,5 do 2 godz naprawiana jest Twoja tylna belka, wi?kszo?? belek naprawiamy (??cznie z wymian? czopw) bez ich demonta?u z auta, zasad? jest naprawa Twojej belki, ale czasem w przypadku belek krzywych, lub zapieczonych naprawa polega po prostu na wymianie tylnej belki na zregenerowan?.

Więcej: Sposoby naprawy tylnej belki w Peugeot i Citroen

   

O regeneracji tylnej belki w Peugeot i Citroen

Co to jest regeneracja naprawa tylnej belki?

Regeneracja tylnej belki w Peugeot i Citroen to nic innego jak wymiana cz??ci, ktre uleg?y uszkodzeniu na nowe (czopy, ?o?yska, uszczelniacze ,tuleje met-gum poprzecznicy), oraz regeneracja, lub wymiana na regenerowane innych uszkodzonych elementw.

Nale?y to podkre?li?, ze do naprawy s? u?ywane nowe, oryginalne cz??ci o nominalnych wymiarach, a wszystkie elementy tylnej belki wracaj? do stanu fabrycznego, dlaczego to jest wa?ne, dlatego ?e niejednokrotnie w regeneracji innych podzespo?w u?ywane s? niefabryczne dorabiane, nad wymiarowe cz??ci, a sama regeneracja wykonywana jest przez firmy nie maj?ce ani sprz?tu , ani do?wiadczenia, wwczas podzespo?y niby po regeneracji nie maj? odpowiedniej trwa?o?ci, co psuje oglny pogl?d na regeneracj?, jako tak?. My stosujemy technologi?, ktra gwarantuje wysok? jako?? belek - np. tylna belka Peugeot 206.

Więcej: O regeneracji tylnej belki w Peugeot i Citroen

 

Operacje naprawcze w tylnej belce Peugeot i Citroen

Na czym polega naprawa, regeneracja tylnej belki?

  Regeneracja, naprawa tylnej belki polega na wykonaniu wszystkich operacji naprawczych, ktrych skutkiem jest to, ?e tylna belka wraca do stanu technicznego takiego jak nowa, czyli:
 • monta? nowych ?o?ysk igie?kowych i uszczelniaczy
 • monta? nowych czopw ?o?ysk igie?kowych
 • regeneracja gniazd ?o?ysk igie?kowych, ewentualnie wymiana elementw (rura b?d? wahacze) na zregenerowane
 • regeneracja gniazd osadzenia mocowania dr??ka stabilizatora, ewentualnie wymiana elementw (wahacze) na zregenerowane
 • sprawdzenie i ewentualna wymiana (w razie stwierdzenia uszkodze? ) dr??ka stabilizatora z p?etwami mocuj?cymi
 • sprawdzenie i ewentualna wymiana na nowe tulei metalowo gumowych poprzecznicy
 • kalibracja (ponowne gwintowanie) wszystkich gwintw (w poprzecznicy, dr??kach, wahaczach, o?kach)
 • sprawdzenie elementw tylnej belki pod k?tem skrzywienia (wahacze, o?ki k?, rury poprzecznic tylnej belki)
 • monta? wszystkich elementw tylnej belki w ca?o?? z zachowaniem odpowiednich parametrw i nastaw, szczeglnie je?eli chodzi o ustawienie wysoko?ci i szczelno?? tylnej belki.

Więcej: Operacje naprawcze w tylnej belce Peugeot i Citroen

   

Regeneracja a belka u?ywana lub zamiennik

Regeneracja lub zakup belki po regeneracji, a zakup belki u?ywanej?

Tylna belka po profesjonalnej regeneracji w naszej firmie jest elementem w 100% pewnym co do jako?ci i stanu, belka ma zamontowane nowe oryginalne elementy tworz?ce u?o?yskowanie tylnej belki (czopy i ?o?yska), sprawdzone i ewentualnie wymienione tuleje met-gum poprzecznicy, sprawdzone dr??ki skr?tne, kalibrowane gwinty (bezproblemowy monta? osprz?tu belki) elementy belki jaki sama tylna belka jest sprawdzona pod k?tem geometrii.

Więcej: Regeneracja a belka u?ywana lub zamiennik

   

Nasze tylne belki

Najpopularniejsze regenerowane tylne belki na wymianę:
- tylna belka Peugeot 206
- tylna belka Citroen Xsara
- tylna belka Peugeot 306
- tylna belka Citroen Berlingo
- tylna belka Peugeot Partner
- tylna belka Renault Kangoo

Dojazd

Znaleziono nas na hasła:

 • tylna belka peugeot 206 budowa
 • peugeot 206 tylna o? zawieszenia budowa
 • na czym polega regeneracja belki tylnej
 • belka skyrtna pegeot 5008
 • belka sztywna regeneracja
 • ?o?ysko ige?kowe do czopa belki tylnej citroen zx
 • ?o?ysko igielkowe uszkodzone w citroen Xsara Picasso
 • na czym polega regeneracja belki w citroen
 • wymiary os tylna peugeot 5008
 • na czym polega regeneracja belki peugeot
 • budowa pojazdu belka
 • na czym polega regeneracja belki renault
 • na czym polega regeneracja belki zawieszenia w samochodzie
 • Na czym polega regeneracja belki tylnej
 • wymiana tylnej osi peugeot 5008
 • regeneracja tylnej belki na czym polega
 • peugeot 106 wymiana tulejek belki
 • na czym polega regeneracja belki
 • Tylna belka peugeot 206 wymiana gum
 • budowa zawieszenia peugeot 306 szczecin