Regeneracja tylnej belki w samochodach Peugeot i Citroen, tylna belka Peugeot 206 oraz tylna belka.

Tysiące naprawianych belek MIESIĘCZNIE! Zadzwoń

Strona główna || regeneracja tylnej belki Sklep tylnej belki Sprzedaż wysyłkowa – informacje dla klientów

Sprzedaż wysyłkowa – informacje dla klientów

Podmiotem dokonującym sprzedaży wysyłkowej jest:

ZPHU Antałex Nowak Krzysztof
Mokre 77
88-306 Dąbrowa
NIP 557-153-46-54

 

W/w firma prowadzi działalność gospodarczą zarejestrowaną w Ewidencji Działalności Gospodarczej Urzędu Gminy w Dąbrowie i wprowadzoną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministerstwo Gospodarki. Wpis do pobrania poniżej: https://prod.ceidg.gov.pl/CEIDG.CMS.ENGINE/Provider/FileServ.ashx?usid=2d9d4e5a-739c-4965-ba49-f0801fbb4fa7&fiid=4479523a-7f64-47cb-8565-2faed431fa21

Zamówiony towar wysyłany jest następnego dnia roboczego po dniu złożenia zamówienia, za pośrednictwem ogólnopolskiej firmy kurierskiej.

Oferta i cennik na stronie internetowej aktualizowany jest na bieżąco i jest ważny do następnej aktualizacji.

Firma Antałex udziela na wykonane usługi i sprzedane belki po regeneracji 2 letniej gwarancji. Gwarancja ważna jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

Wszelkie zgłoszenia z tytułu gwarancji przyjmowane są w siedzibie firmy Antałex i rozpatrywane są niezwłocznie, nie później niż w ciągu 14 dni. Zgłoszenie roszczenia z tytułu gwarancji dokonuje się pisemnie w siedzibie firmy.

Klient ma prawo do odstąpienia od umowy i zwrotu zamówionego towaru w terminie 15 dni bez podania przyczyny, licząc od dnia otrzymania towaru. W celu odstąpienia od umowy należy wypełnić oświadczenie wg wzoru i wysłać na adres firmy Antałex.

Sprzedawca odpowiada wobec Konsumenta za niezgodność z umową sprzedaży Towaru zakupionego przez tego Konsumenta, w zakresie określonym ustawą z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. z 2002 Nr 141, poz. 1176 z późn. zm.).

W celu uniknięcia wątpliwości stwierdza się, że żadne z postanowień Regulaminu nie ogranicza uprawnień Konsumenta jakie przysługują mu na podstawie przepisów obowiązującego prawa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. W przypadku stwierdzenia istnienia postanowienia o takim charakterze zastosowanie znajdują przepisy obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, a w szczególności Kodeksu cywilnego, ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. z 2000 r. Nr 22, poz.271 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. z 2002 Nr 141, poz. 1176 z późn. zm.).