Regeneracja tylnej belki w samochodach Peugeot i Citroen, tylna belka Peugeot 206 oraz tylna belka.

Tysiące naprawianych belek MIESIĘCZNIE! Zadzwoń

Strona g?wna || regeneracja tylnej belki FAQ || pytania i odpowiedzi Pytania do dzia?u Kontakt do warsztatu

Pytania do dzia?u Kontakt do warsztatu

Czy wszystkie informacje na stronie s? zawsze aktualne?

Tak je?eli jaka? informacja jest na tej stronie internetowej to jest ona aktualna, w szczeglno?ci cennik.

Jak mo?na si? umwi? na napraw??

Terminy uzgadniane s? i podawane tylko i wy??cznie telefonicznie z preferowanym kontaktem na telefon komrkowy (504 252 439) w godzinach pracy tj. 8-16 (dost?p do terminarza w biurze) Staramy si? aby terminy nie by?y odleg?e, z regu?y wystarczy zadzwoni? 2-3 dni do przodu, ale bywaj? okresy, ?e tworzy si? do?? znaczna kolejka, ale staramy si? do tego nie dopuszcza?.

W jaki sposb uzyska? wi?cej informacji o naprawie ?

Wi?kszo?? informacji bardzo konkretnych jest na tej stronie internetowej (wraz z aktualnym cennikiem), mo?na kontaktowa? si? mailowo, ale na wi?cej bardzo szczeg?owych pyta? mo?liwo?? odpowiedzi jest tylko w kontakcie telefonicznym i taki kontakt jest preferowany i to na telefon komrkowy (504 252 439) .

Prosz? pami?ta?, ?e nic nie zast?pi krtkiej rozmowy telefonicznej, je?eli chcesz dowiedzie? si? czego? wi?cej ni? cen? naprawy tylnej belki, czas naprawy, podstawowe operacje naprawcze czy lokalizacj?, bo te informacje s? jasno wyartyku?owane na tej stronie internetowej.

Czy mo?na dzwoni? na telefon komrkowy?

Zdecydowanie tak, telefon komrkowy (504 252 439) jest po to podany, aby z niego korzysta?, wr?cz jest to preferowany kontakt (telefon stacjonarny nie zawsze mo?na odebra?)
Oczywi?cie prosimy dzwoni? w godzinach pracy firmy, czyli 8-16